Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική - Κλινική Ύπνωση | Βαλαβάνης Κωνσταντίνος
 
MSc (First Class – Distinction) Κλινικής & Κοινοτικής Ψυχολογίας, BSc (First Class Honous) Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής, Κλινικός Υπνοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής (Pg.Pd.), Επαγγελματική Μετεκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT) & στη ΓΣΨ των Αγχωδών Διαταραχών, Ψυχοθεραπεία Gestalt (Διετές πρόγραμμα), NLP, Mindfulness, Life Coaching, Τεχνική Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT/TFT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλινική Ύπνωση - Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική | Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, στο Μαρούσι

 
 
Η Κλινική Ύπνωση ή Κλινική Υπνοθεραπεία (Clinical Hypnotherapy) έχει σημειώσει ραγδαία και εντυπωσιακή ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες αποτελώντας σήμερα μια από τις πλέον δημοφιλείς, αναγνωρισμένες και ολοκληρωμένες μορφές ψυχοθεραπείας. Η ύπνωση ορίζεται ως μια κατάσταση επιλεκτικής επικέντρωσης της προσοχής κατά την οποία ο νους απομακρύνεται από καθημερινές έγνοιες και ενασχολήσεις μειώνοντας την προσοχή του σε ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η Ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση που μπορεί να προκύψει ακόμα και χωρίς την τυπική υποβολή από τον θεραπευτή και στοχεύει στο να φέρει το άτομο σε επαφή με το υποσυνείδητο υλικό στο οποίο υπάρχουν όλες εκείνες οι απαραίτητες δυνάμεις και πηγές για αλλαγές που οδηγούν τον θεραπευόμενο στην αυτοεξέλιξη και στην αυτοσυνειδησία. Βασική αρχή της θεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι οι δυνάμεις και οι πηγές στήριξης του ατόμου βρίσκονται μέσα του και όχι έξω από αυτό και ο θεραπευτής παρέχει το πλαίσιο εκείνο που θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με της πηγές αυτές με απώτερο σκοπό την αυτοϋποστήριξή του.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της Ύπνωσης ο άνθρωπος αφήνει τα πράγματα να συμβούν μέσω του υποσυνείδητου νου αντί να τα κάνει να συμβούν με το συνειδητό. Στόχος της σύγχρονης υπνοθεραπείας είναι η κινητοποίηση των εσωτερικών δυνατοτήτων του θεραπευόμενου και η ανάδειξη των πηγών γνώσης και δύναμης που διαθέτει. Η θεραπεία εστιάζει στις εσωτερικές εμπειρίες και τα βιώματα του θεραπευόμενου έχοντας ως κύριο μέλημα τον εντοπισμό των κωδικοποιημένων συναισθημάτων που δημιουργήθηκαν σε πολύ πρώιμη ηλικία και είναι υπεύθυνα για τα προκαλούμενα στο άτομο συμπτώματα.

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αποτελώντας την πιο σύγχρονη εξέλιξη των θεραπειών του Υποσυνειδήτου αναφέρεται σε μια βραχεία θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα των νευροβιολογικών, συγκινησιακών, συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. Έτσι, απώτερος σκοπός της θεραπείας είναι μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου η αναπλαισίωση και επανακωδικοποίηση των συγκινησιακών προδιαθέσεων του ατόμου σε προλεκτικό επίπεδο.

Η Κλινική Ύπνωση χρησιμοποιούμενη ως αυτόνομη ψυχοθεραπευτική μέθοδος ή σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις ψυχοσυναισθηματικές και ψυχοφυσιολογικές διαταραχές (εξαιρούνται οι ψυχώσεις και οι διαταραχές προσωπικότητας) έχοντας ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις:

 • άγχους
 • κατάθλιψης
 • κρίσεων πανικού
 • κοινωνικού άγχους – κοινωνικής φοβίας
 • ψυχαναγκασμών - καταναγκασμών
 • φοβιών

Επίσης, η Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία έχει σημαντικές εφαρμογές στα ακόλουθα θέματα ψυχικής υγείας:

 • διακοπή καπνίσματος
 • παρέμβαση στη παχυσαρκία
 • διαχείριση πόνου
 • αντιμετώπιση σωματικών προβλημάτων
 • τεχνικές χαλάρωσης και αλλαγής εστίασης της προσοχής
 • προοδευτική μυϊκή χαλάρωση
 • συστηματική απευαισθητοποίηση (φοβίες)
 • προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων
 • ενίσχυση αυτοεικόνας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης
 

Προσφορά

 
Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής:

 • 10 Συνεδρίες Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας 400€
 • 15 Συνεδρίες Κλινικής Ύπνωσης -Υπνοθεραπείας 600€
 • Ετήσιο Διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Κλινική Υπνοθεραπεία – Γνωσιακή Συμπεριφορική Υπνοθεραπεία 1500€
 
 
 
 
Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική - Κλινική Ύπνωση | Βαλαβάνης Κωνσταντίνος
 
Ήβης 17
151 24 Μαρούσι
(Πλησίον ΗΣΑΠ)
 
Τηλέφωνο: +302106142343
 
Κινητό τηλέφωνο: +306987206772
 
Φαξ: +302108088404