Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική - Κλινική Ύπνωση | Βαλαβάνης Κωνσταντίνος

Στρατηγού Λέκκα 10
151 22 Μαρούσι

Τηλέφωνο 210 61.42.343
Κινητό τηλέφωνο 6987 20.67.72
Φαξ 210 80.88.404

%6B%6F%73%2E%76%61%6C%61%76%61%6E%69%73%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Ο χώρος μας Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής - Κλινικής Ύπνωση | Κωνσταντίνος Βαλαβάνης

( MSc., BSc., Pg.Pd., Pg.d.), στο Μαρούσι


Οι συμβουλευτικές – ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ενηλίκων λαμβάνουν χώρα σε έναν οικείο και φιλόξενο χώρο που βοηθά το άτομο μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, στήριξης, σεβασμού, εκτίμησης και ενθάρρυνσης:

 • να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και με τις ανάγκες του
 • να έρθει σε επαφή τις εσωτερικές πήγες στήριξής και τις ικανότητές του
 • να αναγνωρίσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του
 • να αξιολογήσει σε βάθος σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και αντιδράσεις που συνδέονται με τα τωρινά του προβλήματα
 • να υιοθετήσει νέους, πιο ευέλικτους και άνετους τρόπους συμπεριφοράς
 • να αυξήσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του
 • να λάβει ουσιαστική βοήθεια για τα προβλήματά του
 • να μάθει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που κατέκτησε μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία στη ζωή του, σεβόμενος τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες, καθώς και τις ανάγκες των άλλων
 • να επιτύχει σταδιακά την αυτοϋποστήριξή του
 • να καταστεί μια αυτόνομη προσωπικότητα

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται και θεμελιώνεται η θεραπευτική σχέση είναι:

 • ο αμοιβαίος σεβασμός
 • η απεριόριστη θετική εκτίμηση του θεραπευτή προς τον θεραπευόμενο
 • η πλήρης και άνευ όρων αποδοχή του θεραπευόμενου
 • η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του θεραπευόμενου
 • ο άκρατος σεβασμός προς το θρησκευτικό, πολιτιστικό, φυλετικό, σεξουαλικό υπόβαθρο του ατόμου